Bán Vẹt Ngực Hồng Non Dạy Nói Đà Nẵng

Nobipet 2016/03/24 2

Vẹt Ngực Hồng Mỏ Đỏ là một trong những loại Vẹt của Việt Nam có thể dạy nói, huấn luyện làm trò và cũng rất tinh khôn. Mọi người thường chọ...

Bán Chim Vẹt Thông Minh Dạy Biết Nói Mọi Lứa Tuổi

Nobipet 2016/02/01 1

Chim Vẹt từ lâu đã đi vào đời sống như một người bạn thân thiện và thông minh. Mọi người nuôi Vẹt Cảnh như một món ăn tinh thần. Nếu bé bi...